Default Header Image

Colaborare internațională

Centrul de instruire preuniversitară colaborează cu mai multe instituţii de peste hotarele țării noastre:

  • Institutul limbii române ca limbă europeană din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România.
  • Departamentul de limbă, cultură şi civilizaţie românească al Facultăţii de Litere, Universitatea Babeş-Bolay, Cluj-Napoca, România.
  • Catedra de limba română pentru străini din cadrul Facutăţii de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România.
  • Departamentul de Limbi străine aplicate, Universitatea din Craiova, România etc.

În perioada 13-14 septembrie 2013, Centrul de instruire preuniversitară a organizat conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Româna ca limbă străină/ nematernă în contextul didacticii moderne” la care au participat reprezentanții universităţilor şi instituţiilor de cercetare ştiinţifică din ţară şi de peste hotare.

Pe parcursul ultimilor ani, colaboratorii Centrului de instruire preuniversitară au efectuat stagii în Departamentul de Limbi străine aplicate, Universitatea din Craiova, România şi la Institutul limbii române ca limbă europeană din cadrul Universităţii Babeş-Bolay, Cluj-Napoca, România. Totodată, partiticipă la diverse conferințe științifice, simpozioane, activități culturale, congrese naționale și internaționale, astfel valorificându-și și dezvoltându-și potențialul științifico-didactic.