Default Header Image

scurt istoric

Centrul de instruire preuniversitară (inițial - Secția pregătire preuniversitară) a fost fondat în anul 1991. Obiectivul esențial al Centrului este studierea calitativă a limbilor română sau engleză (în funcție de opțiune) și predarea disciplinelor: biologie, chimie, fizică din perspectivă propedeutică pentru cetățenii străini, potențiali mediciniști la una dintre facultățile solicitate.

Primele grupe formate aveau ca obiect de predare limba rusă. Ulterior, în 1992, a fost constituită și o grupă cu studiere în limba română.

Având un parcurs considerabil (mai bine de 25 de ani), Centrul de instruire preuniversitară a ținut să fie la unison cu timpul, ajustându-și și perfecționându-și, în permanență, curriculumurile disciplinelor conform Programelor de studii universitare. Faptul că, pe lângă cursurile intensive de limba română/rusă, în programa de studii au fost introduse și disciplinele: limbaj medical, biologie, chimie și fizică (materii care oferă un registru de cunoștințe absolut indispensabile candidaților la admitere, la una dintre facultățile medicale).

Centrul reprezintă o subdiviziune didactică cu pondere în cadrul studiului preuniversitar. Odată cu sporirea prestigiului limbii române în contextul social-politic al Republicii  Moldova și repunerea ei în drepturile sale firești ca limbă de stat, crește și cererea pentru studierea acesteia, venită din partea studenților străini și, respectiv, se diminuează vizibil cererea pentru studiul limbii ruse. Astfel, în anii 2010-2016 s-a ajuns la un număr record de studenți internaționali, instruiți, anual, în limba româna, cca 130-150 (de la 10-12 inițial).

Din 2011 USMF „Nicolae Testemițanu” decide să aplice în predarea disciplinelor lingvistice cerințele stipulate de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. Conform acestor rigori, la Secția pregătire preuniversitară se purcede la implimentarea standartelor europene cu privire la asigurarea competențelor lingvistece în procesul de instruire și de evaluare a cunoștințelor potrivit nivelului B2. Din această perspectivă, sunt revizuite și elaborate materialele didactice, planurile tematice, metodologia de susținere a examenelor, aplicându-se tehnici moderne de predare.

Din 2017 la Centrul de instruire preuniversitară a fost introdus, pe lângă studiul limbii române, și cel al limbii engleze, în scopul asigurării calității și ameliorării, eventual, perfecționării cunoștințelor de limbă ale cetățenilor străini care solicită să studieze în limba engleză, dar prezintă unele carențe de cunoaștere a acestei limbi.