Default Header Image

scurt istoric

 

Centrul de instruire preuniversitară (inițial - Secția pregătire preuniversitară) și-a început activitatea în anul 1991. Obiectivul esențial al Centrului a fost și rămâne predarea calitativă a limbilor română sau engleză (în funcție de opțiune) și a disciplinelor: biologie, chimie, fizică, din perspectivă propedeutică, pentru cetățenii străini,  care doresc să se înscrie la una dintre facultățile USMF „Nicolae Testemițanu”.

Primele grupe  aveau ca obiect de studiu limba rusă. Ulterior, în 1992, a fost constituită și o grupă cu predare/învățare în limba română.


Având un parcurs considerabil (mai bine de 25 de ani), Centrul de instruire preuniversitară a ținut să fie la unison cu timpul, ajustându-și și perfecționându-și, în permanență, curriculumurile disciplinelor conform Programelor de studii universitare. Pe lângă cursurile intensive de limba română/rusă, în programa de studii au fost introduse și disciplinele: limbaj medical, biologie, chimie și fizică (materii care oferă un registru de cunoștințe absolut indispensabile candidaților la admitere la una dintre facultățile medicale).


Centrul reprezintă o subdiviziune didactică cu pondere în cadrul studiului preuniversitar. Odată cu sporirea prestigiului limbii române în contextul social-politic al Republicii  Moldova și repunerea ei în drepturile sale firești, ca limbă de stat, crește și cererea pentru studierea acesteia, venită din partea studenților străini și, respectiv, se diminuează vizibil cererea pentru studiul limbii ruse. Astfel, în anii 2010-2016, s-a ajuns la un număr record de studenți internaționali, instruiți, anual, în limba româna, cca 130-150 (de la 10-12 inițial).

Din 2011 USMF „Nicolae Testemițanu” decide să aplice în predarea disciplinelor lingvistice cerințele stipulate de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. Conform acestor rigori, la Secția pregătire preuniversitară se purcede la implementarea standardelor europene cu privire la asigurarea competențelor lingvistice în procesul de instruire și de evaluare a cunoștințelor potrivit nivelului B2. Din această perspectivă, sunt revizuite și elaborate materiale didactice, planuri tematice, metodologia de susținere a examenelor, aplicându-se tehnici moderne de predare.


Din 2017 la Centrul de instruire preuniversitară a fost introdus, pe lângă studiul limbii române, și cel al limbii engleze, în scopul asigurării calității și ameliorării, eventual, perfecționării cunoștințelor de limbă ale cetățenilor străini care solicită să-și facă studiile în limba engleză, dar nu o posedă suficient de bine.


În 2019- 2020, Centrul de instruire preuniversitară a fost parte a Departamentului de limbă română și limbi moderne.Începând cu această perioadă, Centrul își extinde activitatea, având drept public-țintă:

  • mediciniștii internaționali, anul I, ai Facultății Medicină 2 și Stomatologie, care studiază limba română ca limbă străină, nivel A1-A2;
  • mediciniștii alolingvi, anul I, ai Facultăților: Medicină 1, Stomatologie, Farmacie, care urmează cursul de limbă română ca limbă nematernă, nivel B2-C1;
  • audienții internaționali, admiși la cursurile de instruire preuniversitară (cultură și civilizație, limbaj medical – biologie, chimie, fizică), urmând să asimileze limba română nivel A1-B2.

Viziunea Centrului este orientată spre dezvoltarea unei culturi organizaționale de performanță, prin diseminarea și valorificarea cunoștințelor de înaltă calitate, promovarea educației moderne centrate pe student, bazată pe  inovare și excelență, prin furnizarea celor mai bune practici de predare, învățare și evaluare,  în concordanță cu exigențele unei societăți multilingve și multiculturale, oferind studenților și audienților un mediu agreabil și integrator.