Default Header Image

Mesajul şefului Centrului

 

 

Dragi prieteni,        

Centrul de instruire preuniversitară este o subdiviziune a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, care face parte din componența Facultății de Medicină nr. 2.

Obiectivul principal al Centrului este organizarea şi realizarea procesului de instruire preuniversitară a cetăţenilor internaționali din perspectiva opţiunii lor profesionale – medicina.

Programul de studii este prevăzut pentru două semestre (9 luni) şi este conceput conform principiilor metodologice moderne, în conformitate cu cerinţele Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Semestrul I este destinat studiului, exclusiv al  limbii–ţintă (româna). Într-un timp relativ scurt, studenţii îşi formează abilităţi de exprimare orală şi scrisă, care le permit să învețe în semestrul II, anumite noţiuni şi fapte de limbă, absolut necesare în decodarea ideatică a cursurilor de biologie, chimie şi fizică, precum şi în continuarea studierii limbii române, care, la etapa respectivă, vizează preferenţial însuşirea limbajului medical. Astfel, la finele anului universitar, audienții posedă limba la nivelul unui utilizator independent (nivelul B2).